VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM CỦA BUSHNELL

Quản lý nhóm

     Tất cả các nhân viên đều là những công nhân lành nghề đã làm việc trong ngành công nghiệp kẹp hơn mười năm.

    Nhóm đã luôn tin tưởng vào mục đích chéo của "theo đuổi, nhân viên, công nghệ, tinh thần và lợi ích"; nó đã luôn tuân thủ chính sách chất lượng của "phấn đấu cho sự xuất sắc, sự hài lòng của khách hàng, theo đuổi sự xuất sắc, và phấn đấu cho hạng nhất";Triết lý kinh doanh "Uy tín, giá cả cạnh tranh";luôn dựa trên nguyên lý dịch vụ "sử dụng dịch vụ chân thành của chúng tôi để đổi lấy sự hài lòng của khách hàng".