VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM CỦA BUSHNELL

Huấn luyện nhân viên

Mục đích:

Để giúp nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập vào văn hóa doanh nghiệp của công ty và thiết lập một giá trị doanh nghiệp thống nhất.

Ý nghĩa:

 Nâng cao nhận thức về chất lượng của nhân viên và đạt được sản xuất an toàn.

Mục tiêu:

Để đảm bảo tính nhất quán của từng quy trình và tạo ra sản phẩm chất lượng cao hơn.

Tần số:

mỗi tuần một lần.
Nguyên tắc:

Hệ thống hóa (đào tạo nhân viên là một dự án đầy đủ tính năng, đa hướng, có hệ thống trong suốt sự nghiệp của nhân viên); Thể chế hóa (thiết lập và cải tiến hệ thống đào tạo, đào tạo thường xuyên và thể chế hóa, đảm bảo thực hiện việc Thực hiện đào tạo); đa dạng hóa (đào tạo nhân viên phải xem xét đầy đủ các trình độ, loại hình học viên và sự đa dạng của nội dung và hình thức đào tạo); sáng kiến ​​(nhấn mạnh vào sự tham gia và tương tác của nhân viên, tham gia đầy đủ vào sáng kiến ​​và sáng kiến ​​của nhân viên); hiệu quả (Đào tạo nhân viên là một quá trình đầu vào của con người, tài chính và vật chất, và một quá trình giá trị gia tăng. Đào tạo trả và trả, giúp cải thiện hiệu suất tổng thể của công ty)